Wielkopolski Kongres Gospodarczy

Dziękujemy za udział w II Wielkopolskim Kongresie Gospodarczym

Tematy II Wielkopolskiego Kongresu Gospodarczego

Działalność badawczo-rozwojowa wielkopolskich przedsiębiorstw

Edukacja dla gospodarki przyszłości

Gospodarka 4.0

Transformacja regionu. Korzyści dla biznesu

Procesy migracyjne a rynek pracy

Sukcesja w biznesie

Zaproszenie na Kongres

MIEJSCA

Poznań:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

umww-foto-budynek

Konin:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

pwsz_konin_800px

ORGANIZATORZY

samorzad
rada-30

Organizatorzy merytoryczni

wiph
pigieik
ppnt_new_2019
kig
riph
tig
konin-wkg
powiat-koninski-wkg
turek-wkg

Partnerzy

Patroni Medialni