Wielkopolski Kongres Gospodarczy

17 września 2018 — Poznań

18 września 2018 — Piła

Dziękujemy za udział w I Wielkopolskim Kongresie Gospodarczym.

Film z I Wielkopolskiego Kongresu Gospodarczego

Fotorelacja z I Wielkopolskiego Kongresu Gospodarczego

Materiały konferencyjne

prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary
„Wielkopolska 4.0”

prof. dr hab. Marian Gorynia
„Kierunek: globalny biznes – szansa czy zagrożenie?”

prof. dr hab. Kazimierz Pająk
„Inicjatywy subregionalne wspierające rozwój gospodarczy”

dr hab. Agnieszka Ziomek
„Innowacyjność i konkurencyjność regionu”

prof. dr hab. Józef Orczyk
„Wyzwania i perspektywy wielkopolskiego rynku pracy”

Tematy I Wielkopolskiego Kongresu Gospodarczego

Rozwój gospodarczy Wielkopolski – wyzwania

Warunki wzrostu konkurencyjności Wielkopolski

Gospodarka 4.0

Wyzwania rynku pracy

Kształcenie ustawiczne

Ekspansja gospodarcza. Kierunek: globalny biznes?

Gospodarka a eksport Wielkopolski

Inicjatywy subregionalne wspierające rozwój gospodarczy

Deficyty lokalne i programy ich eliminacji

Zaproszenie na Kongres

MIEJSCA

Poznań:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

umww-foto-budynek

Piła:

DPS Gabionen sp. z o.o. (Pomorska SSE Podstrefa Piła)

pila-miejsce-new

ORGANIZATORZY

samorzad
rada-30

ORGANIZATORZY MERYTORYCZNI

PATRONI HONOROWI

SPONSOR

nord-wkg

PARTNERZY

PATRONI MEDIALNI