Poprzednia edycja

I Welkopolski Kongres Gospodarczy — 2018

Film z I WKG 2018

Fotorelacja z I WKG 2018

Materiały konferencyjne

prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary
„Wielkopolska 4.0”

prof. dr hab. Marian Gorynia
„Kierunek: globalny biznes – szansa czy zagrożenie?”

prof. dr hab. Kazimierz Pająk
„Inicjatywy subregionalne wspierające rozwój gospodarczy”

dr hab. Agnieszka Ziomek
„Innowacyjność i konkurencyjność regionu”

prof. dr hab. Józef Orczyk
„Wyzwania i perspektywy wielkopolskiego rynku pracy”