PRELEGENCI

Zbigniew Bachta

Zbigniew Bachta

Od wielu lat specjalizuje się w tworzeniu przedsiębiorstw opartych na kapitale intelektualnym. Wdraża i kreuje innowacyjne rozwiązania techniczne. Pomysłodawca, założyciel, twórca strategii kilku firm działających w obszarze nowych technologii. Od ponad 25 lat zarządza organizacjami, często rozpoczynając od założenia firmy (start-up) a kończąc na przeprowadzeniu wykupu - sprzedaży przedsiębiorstwa (buyout). Od lat 90 współpracuje z Konińską Izbą Gospodarczą (w latach 2006 do 2015 roku powoływany do Rady). W latach 2000-2003 organizował z sukcesem szeroką akcję wyrównywania szans i wsparcia wiejskich szkół poprzez nieodpłatne przekazanie im sprzętu komputerowego dla celów dydaktycznych. Od wielu lat jego firmy wzorowo współpracują z fundacjami inspirując i wspomagając ich działalność. Od 2008 roku zaangażowany w promowanie odpowiedzialnego biznesu uhonorowany I nagrodą w II edycji Konkursu na Wielkopolskiego Lidera Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w roku 2013. W 2013 roku odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Odznaką Honorową za zasługi dla Miasta Konina.

Andrzej Byrt

dr Andrzej Byrt

Dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1972-8), radca handlowy w Brukseli (1987-92), wiceminister współpracy gospodarczej z zagranicą (1992-95) i spraw zagranicznych RP (2001-2), dwukrotnie ambasador RP w Niemczech (1995-2001 oraz 2003-6) oraz we Francji i Monako (2014-16), dwukrotnie (1982-86 oraz 2009-14) prezes zarządu oraz prezes (1992-95) rady nadzorczej Międzynarodowych Targów Poznańskich - MTP, obecnie: doradca zarządu MTP i adiunkt WSB w Poznaniu oraz komentator radiowo-telewizyjny i wykładowca międzynarodowych stosunków gospodarczych w Warszawie i Poznaniu.

Wojciech Cellary

prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary

Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary jest informatykiem, kierownikiem Katedry Technologii Informacyjnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W trakcie swojej kariery zawodowej pracował na dziewięciu uczelniach, trzech w kraju i sześciu za granicą, we Francji i Włoszech. Ponadto był profesorem wizytującym w Macao i Portugalii. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się aktualnie na problematyce elektronicznego biznesu, elektronicznej gospodarki opartej na wiedzy, elektronicznej administracji i społeczeństwa informacyjnego. Jest autorem lub współautorem 10 książek, 22 rozdziałów w książkach, 14 redakcji książek i ponad 150 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych oraz wielu artykułów popularnonaukowych i publicystycznych. Był głównym organizatorem ponad 40 naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych, a ponadto członkiem komitetów programowych blisko 350 konferencji. Był liderem blisko 100 krajowych i międzynarodowych projektów naukowych i wdrożeniowych finansowanych z kraju i zagranicy.
http://www.kti.ue.poznan.pl/cellary

Paweł Dahlke

dr Paweł Dahlke

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Prorektor ds. Jakości Kształcenia i Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. Autor i współautor licznych publikacji naukowych poświęconych głównie problematyce gospodarki regionalnej i rozwoju regionalnego. Obecne zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z finansami publicznymi, gospodarką regionalną oraz samorządem terytorialnym, w szczególności jego wpływem na rozwój regionalny. Wiedzę teoretyczną z zakresu gospodarki regionalnej wzbogaca doświadczenie zdobyte podczas pracy w samorządzie terytorialnym, gdzie jako zastępca prezydenta miasta Piły był odpowiedzialny między innymi za koordynowanie i stymulowanie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego miasta oraz programowanie jego rozwoju poprzez opracowanie, realizację i monitoring strategii rozwoju społeczno-gospodarczego.

Tadeusz Dardas

Tadeusz Dardas

Dyrektor Zakładu Komponentów Philips Lighting Poland sp. z.o.o. Absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej oraz ukończone Studium Menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczął w Hucie Szkła Ujście, a następnie w firmie Polam Pila, obecna nazwa Philips Lighting Poland w Pile. Ponad 30 lat doświadczenia zawodowego zdobywał realizując różnorodne aktywności, począwszy od konstruktora maszyn, kierownika produkcji lamp, a następnie pełniąc funkcje dyrektorskie w obszarach Zakupów, Budowy Maszyn Produkcji. Następnie podjął pracę jako Dyrektor Zrządzający w Philips Lighting Poland w Oddziale Pabianice. Po sześciu latach wrócił do Piły, gdzie obecnie zarządza produkcją i sprzedażą komponentów. Doświadczenie zawodowe wzbogaca przez uczestnictwo w pracach różnych Stowarzyszeń, Klubów i Izb Gospodarczych.

beata-dudzinska

Beata Dudzińska

Wykształcenie wyższe ekonomiczne, specjalność: handel, marketing.
PHILIPS LIGHTING POLAND S.A. – 13-letnie doświadczenie w zakresie procesów zakupowych na poziomie globalnym korporacji: opracowanie i wdrażanie strategii, usprawnianie procesów, koordynowanie prac w ramach zespołów interdyscyplinarnych. Ostatnie zajmowane stanowisko - Strategic Buyer.
Urząd Miasta – 8-letnie doświadczenie w samorządzie na stanowisku Zastępcy Prezydenta Miasta.
Obszary odpowiedzialności skupione wokół wzrostu gospodarczego miasta: oferta inwestycyjna, promocja gospodarcza miasta, budowanie relacji biznes - samorząd, aktywizacja lokalnego rynku pracy oraz obszar związany z nadzorem nad planowaniem przestrzennym, funduszami unijnymi , inwestycjami miejskimi. Lider zespołu powołanego w celu budowania i wdrażania idei SMART CITY na poziomie miasta i subregionu. Lider zespołu inwestycyjnego tworzącego strefę gospodarczą w Pile.

Andrzej Głowacki

Andrzej Głowacki

Andrzej Głowacki – Prezes Zarządu publicznej Spółki DGA S.A., doradca restrukturyzacyjny, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej, Dziekan Klubu Partnera UEP, autor licznych publikacji poświęconych restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Piotr Głowski

Piotr Głowski

Prezydent Miasta Piły, doktor nauk ekonomicznych, wcześniej Senator RP VII kadencji i przedsiębiorca. Z wykształcenia magister psychologii zarządzania oraz inżynier zarządzania w gospodarce żywnościowej. Studia ukończył na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Od 1993 prowadził własną działalność gospodarczą, m.in. jako regionalny przedstawiciel koncernu Matsushita Electric Industrial Co. W latach 2002–2007 zarządzał klastrem specjalistycznych gospodarstw rolnych w Dolinie Noteci. W 2006 został członkiem rady ds. innowacji przy marszałku województwa wielkopolskiego. W grudniu 2007 został przedstawicielem Senatu w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Polsko-Szwajcarskiej i przewodniczącego Polsko-Austriackiej Grupy Parlamentarnej, przewodniczącego parlamentarnego zespołu ds. dróg wodnych oraz turystyki wodnej. Zasiadał w Komisji Spraw Unii Europejskiej, w 2009 został wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 21 listopada 2010 wybrany na urząd prezydenta Piły. Cztery lata później z powodzeniem ubiegał się o reelekcję. W 2015 wyróżniony Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.

Marian Gorynia

prof. dr hab. Marian Gorynia

Marian Gorynia, profesor nauk ekonomicznych, pracuje w Katedrze Konkurencyjności Międzynarodowej na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, jest wiceprzewodniczącym Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, przewodniczącym Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowania badawcze: teoria przedsiębiorstwa, konkurencyjność przedsiębiorstwa, strategia przedsiębiorstwa w biznesie międzynarodowym, mezoekonomia oraz polityka wspierania konkurencyjności. Jest autorem albo współautorem ponad 20 książek oraz ponad 300 artykułów. Najważniejsze publikacje książkowe: Teoria i polityka regulacji mezosystemów gospodarczych a transformacja post-socjalistycznej gospodarki polskiej (1995); Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia (1998); Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej (red.) (2002); Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych (red.) (2005); Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw (2007); Studia nad transformacją i internacjonalizacją gospodarki polskiej (2007); Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa (2008) (współautor); International business in transition (red.) (2009); The Influence of Poland’s Accession to the EURO ZONE on the International Competitiveness and Internationalisation of Polish Companies (współautor i współredaktor) (2013), International Competitiveness of Polish Companies During and After the Global Economic Crisis (współautor i współredaktor) (2017). Więcej na stronie: www.mariangorynia.pl

Agnieszka Ilnicka

Agnieszka Ilnicka

HR Manager w Thule Sp. z o.o. od 5 lat odpowiedzialna za cały wachlarz procesów związanych z Zasobami Ludzkimi w Zakładzie Produkcyjnym w Hucie Szklanej, od października 2017 roku również w nowo otwartym zakładzie w Pile. Z pasją pracuje z ludźmi i dla ludzi.

Wojciech Kruk

Wojciech Kruk

Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Przewodniczący Wielkopolskiej Rady 30
Członek prezydium KIG, senator II, III, IV kadencji, przewodniczący Wielkopolskiego Sejmiku Gospodarczego. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od początku lat 70-tych związany z rodzinną firmą W.Kruk. Początkowo właściciel zakładu rzemieślniczego, potem po przemianach gospodarczych prezes, następnie przewodniczący rady nadzorczej i główny akcjonariusz spółki giełdowej W.Kruk S.A.
W latach 2008-2015 wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Vistula Group, skupiającej takie marki jak W.Kruk, Deni Cler, Vistula i Wólczanka.
Aktualnie swoim doświadczeniem dzieli się z młodym pokoleniem przedsiębiorców podczas licznych spotkań organizowanych w całym kraju. 

Jacek Kulik

Jacek Kulik

Przedsiębiorca, od 18 lat zawodowo związany z ogólnopolską instytucją edukacyjną TEB Edukacja Sp. z o.o. – Dyrektor ds. rozwoju. Wiceprezes Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN, Członek Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy Województwa Wielkopolskiego, Członek Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Ekspert ds. projektów unijnych. Zaangażowany w działalność NGO - Prezes Zarządu w Stowarzyszenia Edukacyjnego „Pro Academia” oraz Stowarzyszenia „Muzyczny Gruszczyn”.

Andrzej Łyko

Andrzej Łyko

Prezes Zarządu Polskiej izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji, Wiceprzewodniczący Wielkopolskiej Rady 30, odpowiedzialny za grupę roboczą ekspansja zagraniczna, członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku handel zagraniczny, ukończył z wyróżnieniem studia Executive MBA na Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu wraz z Nottingham Trent University (Wielka Brytania). Od lat 70-tych związany z Zakładami Przemysłu Metalowego H. Cegielski, Poznań, gdzie był wieloletnim Dyrektorem Biura Handlu Zagranicznego. W latach 1991-2010 pełnił funkcję dyrektora zarządzającego oraz Prezesa Zarządu kilku spółek z kapitałem zagranicznym, m.in. SERVISCO Głuchowo, Sulzer Chemtech Polska Sp. z o.o. Całe życie zawodowe związane było z handlem zagranicznym i współpracą międzynarodową. Obecnie doradza polskim firmom, w jaki sposób z sukcesem wchodzić na rynki zagraniczne. Zna kilka języków obcych, w tym angielski, rosyjski, niemiecki, serbsko-chorwacki, czeski.

Izabella Macionga

Izabella Macionga

Grzegorz Marciniak

Grzegorz Marciniak

Prezes Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski, członek prezydium Wielkopolskiej Rady 30, sekretarz Konwentu PWSZ im Stanisława Staszica w Pile. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polsko-Francuskiego Instytutu Ubezpieczeń / Ecole Nationale D'Assurances w Paryżu. Od 25 lat związany z branżą finansową, broker ubezpieczeniowy, konsultant z obszaru zarządzania ryzykiem, od 20 lat wspólnik oraz zarządzający spółkami w Grupie NORD. Inicjator powołania klastrów, animator współpracy nauki i biznesu oraz inicjator działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w obszarach rehabilitacji społecznej i zatrudnienia.

Beata Morkowska-Krzciuk

Beata Morkowska-Krzciuk

Dyrektor HR w firmie Hydro Extrusion Poland Sp z o.o. z siedzibą w Trzciance i zakładami w Trzciance, Łodzi oraz Chrzanowie.
Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, studiów podyplomowych z Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, studiów podyplomowych z Zarządzania Kompetencjami Pracowników na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, trener zarządzania, certyfikowany menedżer województwa łódzkiego – inicjatywy Stowarzyszenia Klubu 500 i Politechniki Łódzkiej.
Menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w branży produkcyjnej, automotive i retail, dużych organizacjach zlokalizowanych w województwach wielkopolskim, łódzkim oraz małopolskim.
W jej kręgu zainteresowań zawodowych szczególnie leży proces rozwoju ludzi, który ma na celu przezwyciężanie własnych ograniczeń, podnosząc nie tylko kompetencje zawodowe, ale także umiejętności osobiste.

Piotr Nowakowski

Piotr Nowakowski

Wieloletni prezes spółki Novol. W okresie zarządzania  doprowadził do jej rozwoju z małego warsztatu rzemieślniczego do firmy o zasięgu międzynarodowym, znanej i cenionej w branży,  jak i przez największych konkurentów  światowych. Spółka realizuje sprzedaż swoich wyrobów do 51 krajów. W wyniku rozwoju spółki Novol doprowadził do znacznego rozwinięcia  branży refiniszu samochodowego i produkcji wyrobów dla lakiernictwa przemysłowego, szkutnictwa i budownictwa w Polsce. Ponadto doprowadził do rozwoju aktywności firmy poza Polską, poprzez utworzenie spółek zależnych od Novol w Rosji, Ukrainie, Niemczech, Czechach i Francji, jak również do powstania w Polsce Grupy Kapitałowej Novol skupiającej przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe. Obecnie Grupa Kapitałowa zatrudnia: 970 osób, w tym 890 osób w Polsce.

Spółka Novol, pod jego kierownictwem, uzyskała wiele wyróżnień i nagród takich jak Złote Medale MTP, wielokrotnie tytuły i statuetki „Firma Fair Play” i tytuły „Dobra Firma” Dziennika Rzeczpospolita, oraz  „Przedsiębiorca Roku”  Ernsta &Yunga. Najwyższym wyróżnieniem było przyznanie w 2011r., Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kategorii Ład Korporacyjny i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP jest uznawana za najcenniejsze wyróżnienie gospodarcze w Polsce.

Zainicjował i współdziałał przy rewitalizacji założenia parkowo-pałacowego w Mierzęcinie. W dwutysięcznym roku był jednym z inicjatorów powołania w strukturze organizacyjnej firmy oddział pracy chronionej Manu Service, który zatrudnia  osoby umysłowo niepełnosprawne, pracujące  przy prostych czynnościach manualnych. Był członkiem Rady Gospodarczej przy Rektorze UAM w Poznaniu.

Józef Orczyk

prof. dr hab. Józef Orczyk

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Członek Rady Naukowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Stypendysta Fundacji Fulbrighta.
Autor 570 publikacji oraz 20 książek, promotor 16 prac doktorskich; członek kolegiów redakcyjnych czasopism: Edukacja ekonomistów i menedżerów, Polityka społeczna; członek rady programowej czasopisma: Problemy polityki społecznej. Recenzent czasopism: Administracja publiczna i Ekonomista, Edukacja ekonomistów i menedżerów, Polityka społeczna. Sekretarz redakcji Roczników Dziejów Społeczno-Gospodarczych w latach 1972-1980
Ukończył Liceum im. Józefa Wybickiego w Śremie w 1957 roku. Absolwent studiów historycznych (1962) i pedagogicznych (1963) Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów ekonomicznych (1965) Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu. Doktorat w 1967 r. w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu. Pracę habilitacyjną obronił w 1978 roku, a tytuł profesora uzyskał w 1982. W 1982 roku uzyskał stypendium IREX, a w 1990 stypendium DAAD.
Kierownik Studium Pedagogicznego Akademii Ekonomicznej w latach 1972-1987; dyrektor Międzywydziałowych Studiów dla Pracujących Akademii Ekonomicznej 1975-1981; dyrektor Instytutu Polityki Społecznej Akademii Ekonomicznej 1983-1991; prorektor ds.dydaktyki Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 1987-1990. Od 1991 roku profesor zwyczajny Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej AE 1991-2010; rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu 1992-1996; rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 1998-2007; profesor Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w latach 2006-2010.
Od 1 października 2013 r. rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
Od 1986 roku członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. W latach 2007-2015 przewodniczący Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN; wiceprzewodniczący oraz przewodniczący Jury przyznającego nagrody za publikacje książkowe 1999-2007. Od 2007 roku członek Rady Naukowo-Programowej Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Od 2004 roku członek Wielkopolskiej Rady ds. Zatrudnienia. W latach 2013-2015 Przewodniczący Wielkopolskiej Rady ds. Zatrudnienia. Od 2015 roku Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Ponadto członek Rady Naukowej IPiSS w latach 2005-2011 i od 2015 r.; w 2012 roku członek Komitetu II Kongresu Demograficznego; przewodniczący Kapituły Nagrody im. H. Cegielskiego – lidera pracy organicznej w latach 2002-2011; Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu, członek Rady Naukowej przy Zarządzie Krajowym w latach 1989-2002; członek Rady Programowej Obserwatorium Rynku Pracy i Aglomeracji Poznańskiej; członek Założyciel i Prezydent Stowarzyszenia „Studenci dla Przedsiębiorczości” (SIFE) w latach 1997-2009.

wkg-kazimierz-pajak2

prof. dr hab. Kazimierz Pająk

Jest pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Zarządzania. Autor ponad 180 publikacji oraz opracowań, ekspertyz i studiów niepublikowanych głównie dla Komisji Sejmowych i Senackich oraz Zarządów Samorządów Województw. Główne kierunki działalności naukowo-badawczej są z pogranicza ekonomii, prawa samorządu terytorialnego, rozwoju obszarów wiejskich, polityki energetycznej i klimatycznej Polski i Unii Europejskiej, rozwoju gospodarki niskoemisyjnej i OZE, eliminowania CO2 z sektorów polskiej gospodarki oraz przestrzeni samorządowej w kontekście jej zrównoważonego rozwoju i atrakcyjności inwestycyjnej.

Edmund Pilawski

Edmund Pilawski

Prezes Zarządu i współwłaściciel firmy Plastmet Sp. z o.o. Spółka Komandytowa od 1989 roku. Absolwent Politechniki Poznańskiej, od lat siedemdziesiątych w początkach kariery zawodowej związany z przemysłem okrętowym. Współzałożyciel i aktywny członek Forum Gospodarczego Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego – członka Konfederacji Lewiatan.
Firma przez niego zarządzana cieszy się uznaną pozycją na rynku i w branży. Na swoim koncie ma wiele sukcesów w działalności społecznej, m.in. utworzenie pierwszych kortów w Czarnkowie, praca społeczna na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

Roman Pietruszka

Roman Pietruszka

Od 2007 r. jest współwłaścicielem firmy STYROMAP Sp.z o.o. Sp. kom. Prowadzenie działalności gospodarczej rozpoczął w 1997 r. W wyborach 2008 roku wybrany na Prezesa Chodzieskiego Klubu Gospodarczego.

Krzysztof Pokrywka

Krzysztof Pokrywka

Komandor Porucznik Marynarki Wojennej RP – mgr inż. Nawigacji, absolwent kierunku Historia Dyplomacji Polskiej Akademii Nauk. Obecnie właściciel i prezes firmy transportowo-spedycyjnej TRANSKAP INTERNATIONAL Sp. z.o.o. w Poznaniu. Zarządza flotą 50 ciągników siodłowych, które jeżdżą po całej Europie i specjalizują się w przewozach substancji niebezpiecznych ADR. Opłynął szlaki wodne Bałtyku, Morza Północnego, Atlantyku Północnego, Oceanu Arktycznego oraz Morza Śródziemnego, aż po Morze Czarne. Dowódca trałlowca bazowego – jednostki radiolokacyjnej, następnie zastępca dowódcy dywizjonu ścigaczy okrętów podwodnych. Brał udział w zabezpieczeniu wizyt wielu osobistości świata polityki (np. Margaret Thacher, G. Busha juniora oraz F. Mitteranda) oraz Papieża Jana Pawła II w czasie Jego drugiej wizyty w Polsce. Pod koniec kariery w Marynarce Wojennej RP był szefem wydziału taktycznego łączącego flotę morską i lotnictwo (śmigłowce do zwalczania okrętów podwodnych i ratowniczych). Miłośnik piłki ręcznej – członek kadry narodowej Polski juniorów.

Jan Polcyn

Jan Polcyn

Z wykształcenia inżynier mechanik, absolwent Politechniki Poznańskiej. Od początku swej kariery zawodowej związany z przemysłem, pracując jako konstruktor, technolog a później jako menedżer w firmach polskich i zagranicznych. W swojej karierze zawodowej przeszedł wszystkie szczeble, od pracownika fizycznego po prezesa firmy. W 1991 roku zawiązuje Spółkę Dora Metal Sp. z o.o., która zajmuje się głównie produkcją urządzeń do gastronomii. Prężnie działająca spółka, wielokrotnie wyróżniana, stała się matką dla kilku kolejnych marek przejmując je bądź w nie inwestując. Firma Dora Metal Sp. z o.o., jak i związane z nią marki wielokrotnie były nagradzane lub wyróżniane za innowacyjność, jakość. Nieprzerwanie od 20 lat,spółka ma przyznawany tytuł Przedsiębiorstwa Fair Play w ogólnopolskim programiepod tą nazwą. Jan Polcyn osobiście otrzymał tytuł Ambasadora Fair Play. W firmach należących do Dora Metal pracuje około 300 osób.
Jest członkiem wielu klubów i organizacji m.in. Business Centre Club, Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego,Polskiej Akademii Gastronomicznej, Forum Gospodarczego Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Prywatnie jest fanem aktywności fizycznej i miłośnikiem dobrej kuchni.

Tomasz Rak

Tadeusz Rak

Ekonomista - Prezes Zarządu i współwłaściciel Fabryki Maszyn Spożywczych „Spomasz” Pleszew S.A.. Ukończył Technikum Ekonomiczne w Ostrowie Wlkp. w 1968 roku. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Od 01.03.1973r związany z przemysłem a konkretnie z Fabryką Maszyn Spożywczych „Spomasz” Pleszew S.A.. Karierę zawodową rozpoczął jako stażysta kolejno zajmując m.in. stanowiska: Kierownika Sekcji Realizacji Kontraktów Kompletnych Obiektów, Głównego Ekonomisty, Dyrektora ds. Ekonomicznych, Prezesa Zarządu-Dyrektora Naczelnego po dzień dzisiejszy.

Pracę zawodową skoncentrował na zarządzaniu strategicznym związanym w szczególności z pozyskaniem inwestora strategicznego i prywatyzacją Fabryki a także związanym z rozwojem firmy. Osiągnięcia w tym zakresie to m. in. : uzyskanie certyfikatu Jakości wg norm ISO 9001, Akredytacji Laboratorium Technicznego, certyfikatu wiarygodności biznesowej, patentu na nowoczesny sterylizator do konserw i wyparki z odzyskaniem aromatu, nawiązanie stałej współpracy z firmami niemieckimi i francuskimi.

Oprócz bogatego doświadczenia zawodowego, ma na koncie wiele sukcesów w działalności społecznej i biznesowej. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w firmie BUDOPOL Poznań i w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie. Jest inicjatorem powołania oraz Prezesem Pleszewskiej Izby Gospodarczej oraz inicjatorem powstania i Wiceprezesem w Zarządzie Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski, Przewodniczącym Powiatowej Rady Rynku Pracy, Z-cą Prezesa Forum Samorządowego Ziemi Pleszewskiej. Ponadto jest aktywnym działaczem stowarzyszeń: Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Pleszewskie Bractwo Kurkowe, Wspólnie dla Przyszłości.

Prężna działalność przyczyniła się do uhonorowania Tadeusza Raka wieloma tytułami i odznaczeniami:  Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką „ZA ZASŁUGI DLA  WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO”, HONOROWĄ ZŁOTĄ ODZNAKĄ Krajowej Izby Gospodarczej , Nagrodą Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej Srebrny Parasol , ODZNAKĄ HONOROWĄ " Za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki RP" , Odznaczeniem Rady Miejskiej "Za Zasługi dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew", a także uhonorowany został tytułami: „Solidny Pracodawca Roku”, Pracodawca i Organizator Pracy Bezpiecznej, Biznesmen Roku Ziemi Pleszewskiej , Pleszewianin Roku , Mecenas Pleszewskiej Kultury, Szef z Klasą i Osobowość Roku  w plebiscycie Gazety Pleszewskiej.

waldemar-ratajczak

Waldemar Ratajczak

Prof. Waldemar Ratajczak jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 1970 r.
Jego specjalnością są zagadnienia metodologiczne z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej oraz gospodarki przestrzennej. Jest autorem lub współautorem kilku metod stosowanych obecnie w nauce światowej – nie tylko z dziedziny nauk przestrzennych, ale także fizyki teoretycznej, chemii, archeologii, ekonomii, transportu, itd.
Prof. Waldemar Ratajczak jest także uznanym ekspertem z dziedziny gospodarki przestrzennej. Był między innymi przewodniczącym Senackiego Zespołu ds. Nowego Podziału Terytorialnego Kraju oraz doradcą Wicepremiera ds. Gospodarki Rządu RP.
Obecnie pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Gospodarka Przestrzenna oraz Wiceprezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Jako dydaktyk prowadził wykłady kursowe na University of Gainesville (Floryda USA) oraz wykłady zamawiane między innymi na Göteborgs Universitet (Szwecja) oraz Algarve University (Portugalia).
Wypromował także 6 doktorów, 285 magistrów oraz 160 licencjatów.
Jego aktualne zainteresowania badawcze dotyczą zrównoważonego rozwoju współczesnych społeczeństw.

Mirosława Rutkowska-Krupka

Mirosława Rutkowska-Krupka

Doktor nauk ekonomicznych. Wieloletni praktyk gospodarczy, samorządowy i akademicki. Prezydent i Wiceprezydent miasta Piły w latach 1994-2002. W samorządzie lokalnym: radna Miasta Piły i Powiatu Pilskiego w latach 1994-2014. Delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Pilskiego w latach 1994-1998, radna Województwa Wielkopolskiego pełniąca funkcję Wiceprzewodniczącej Sejmiku w latach 2014-2018. Kilkuletni wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Pile. Członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Zespołu ds. Polityki Europejskiej w Warszawie latach 2002-2007. Delegat do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich w Poznaniu w latach 1995-2007, w tym członek Zarządu w latach 1995-1999. Członek Panelu Ekspertów dla Projektów ZPORR w Poznaniu w latach 2004-2006. Członek Państwowej Rady Nieruchomości w Warszawie w latach 1998-2003. Członek Komitetu Monitorującego Fundusze Przedakcesyjne ISPA w Warszawie w latach 2001-2003. Autorka artykułów naukowych i prasowych oraz publikacji o 500-letnim rozwoju gospodarczym miasta Piły. Nominacje i wyróżnienia: wysokie lokaty w rankingu 67 Prezydentów Miast Polskich (1996 r., 1998 r.), regionalnym plebiscycie „Ludzie Roku” (1995 r., 2000 r. 2014 r.), „Róża Biznesu” (1995 r.), nominacja do Tytułu Europejczyk Roku (2005 r.).

Zbigniew Ryczek

Zbigniew Ryczek

Zbigniew Andrzej Ryczek - magister kierunku Zarządzanie i Marketing na Uniwersytecie Szczecińskim, przedsiębiorca, biznesmen, członek organizacji gospodarczych, którym przyświeca m.in. cel kreowania dogodnych warunków współpracy lokalnych organizacji, wielokrotnie odznaczony za swoją działalność. Współwłaściciel i współtwórca GRUPY ASTA - dynamicznie rozwijającej się grupy przedsiębiorstw m.in. ASTA-NET S.A., TV ASTA Sp. z o.o., ASTA-BUD Sp. z o.o., ASTA LOGISTICS Sp. z o.o.- działających m.in. w branży budowy sieci teleinformatycznych, nadawania programów telewizyjnych, portalu informacyjnego, budownictwa telekomunikacyjnego, usług logistycznych i transportu. Członek Rady Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski, założyciel i prezes Związku Pracodawców Północnej Wielkopolski. Odznaczony: Odznaką honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego – 2018 r., Tytułem Mocarza Kabla Polskiego– 2015 r., Srebrnym Krzyżem Zasługi – nagroda Prezydenta RP– 2014 r., Statuetką Syriusz 2013, Nagrodą Prezydenta Miasta Piły w kategorii „Osobowość” – 2012 r., Tytułem mecenasa kultury XXI wieku.

Maciej Sytek

Maciej Sytek

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Dyrektor Departamentu Zdrowia, zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Programów, menadżer i trener biznesu. Przez wiele lat prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie zadań doradczych i kadrowych.
Samorząd terytorialny od zawsze był jego obiektem zainteresowań. Od 2011 pracował w Wydziale Informacji i Promocji Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim, najpierw jako kierownik, potem jako naczelnik. Brał udział w pracach związanych z tworzeniem Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
W 2015 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego. Koordynował i monitorował inwestycję za płaszczyźnie wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstw w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia, transportowej, edukacyjnej. Od 2016 roku piastował stanowisko dyrektora Departamentu Zdrowia.
Był odpowiedzialny za kierowanie pracą oraz kształtowaniem ogólnej polityki działania Departamentu. Jako Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego odpowiedzialny jest za pracę Departamentu Zdrowia, Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego oraz Departamentu Gospodarki.
Oprócz bogatego doświadczenia zawodowego, ma na swoim koncie wiele sukcesów społecznych. Między innymi jest inicjatorem akcji ,,Świąteczna paczka od sąsiada’’ w gminie Pobiedziska. Co roku przed świętami Bożego Narodzenia zbierana jest żywność dla osób samotnych lub będących w trudnej sytuacji materialnej.
W 2009 roku został uhonorowany tytułem Wolontariusz Roku przez starostę poznańskiego Jana Grabkowskiego

Jacek Wojciechowski

Jacek Wojciechowski

Przemysław Wojcieszak

Przemysław Wojcieszak

Leszek Wojtasiak

Leszek Wojtasiak

Dyrektor Generalny Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju – spółki Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Kreuje oraz realizuje rozwój gospodarczy Wielkopolski na rynkach wewnętrznych, europejskich i pozaeuropejskich.
W latach 1990-2006 prowadził własną działalność gospodarczą. Pełnił również funkcję prezesa zarządu spółek działających w sektorach: handlowym, budownictwa mieszkaniowego oraz wydawniczym. Doradzał prywatnym inwestorom oraz zagranicznym funduszom inwestycyjnym.
W latach 2006-2013 i 2014-2017 pełnił funkcję Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego będąc odpowiedzialnym za Departament Wdrażania Programu Regionalnego, Departament Gospodarki oraz Departament Zdrowia.
Za swoją aktywność publiczną został wyróżniony m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP za działalność na rzecz społeczności lokalnej i osiągnięcia w pracy samorządowej. Jako jedyny samorządowiec w Polsce nagrodzony przez Związek Banków Polskich oraz Związek Polskiego Leasingu. Otrzymał również nagrodę European Broadband Awards za projekt i wybudowanie Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej w 2016 roku czy specjalne wyróżnienie przyznane przez Prezesa BGK za pionierskie podejście we wdrażaniu zwrotnych instrumentów inżynierii finansowej i zapoczątkowanie inicjatywy JEREMIE w Polsce.

Marek Woźniak

Marek Woźniak

Marszałek Województwa Wielkopolskiego od 2005 roku. Wcześniej związany z samorządem, zarówno gminnym – Suchy Las, jaki i powiatowym – Powiat Poznański. W 2006 roku został członkiem Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli – najważniejszego organu doradczego Unii Europejskiej. Jest wiceprzewodniczącym i członkiem Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów, przewodniczy delegacji polskiej do Komitetu. Działa w Komisjach - Spójności Terytorialnej (COTER), był jej przewodniczącym oraz  Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX). Od 2011 roku jest Wiceprezesem Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej.

Za działalność publiczną wyróżniony między innymi przez Prezydenta RP „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski" oraz „Złotym Krzyżem Zasługi".

Absolwent archeologii na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu samorządu terytorialnego.

Kamila Wrocińska

Kamila Wrocińska

Prezes Milado Centrum Rozwoju Personalnego. Jest ekspertem w zakresie budowania zespołów handlowych, konsultantem kariery, ale przede wszystkim doświadczonym handlowcem. Na co dzień łączy swoje umiejętności managerskie, handlowe i doświadczenie rekrutera. Dzięki temu skutecznie działa jako trenerem sprzedaży, doradca w obszarze rozwoju sprzedaży i budowania zespołów handlowych swoich Klientów.  Praca nad budową skutecznego zespołu to godziny rozmów, konsultacji i wypracowywania najlepszych rozwiązań, które będą wspierały realizację strategicznych celów jej Klientów. Ponad to Kamila jest aktywnym członkiem organizacji Toastmasters International (obecnie jako prezes Toastmasters Business Club), która rozwija mówców i liderów. Autorka artykułów związanych z rekrutacją i budowaniem zespołów sprzedażowych. Mówca konferencji biznesowych, członkini Business Lady Club oraz Klubu Marka jest Kobietą.

Agnieszka Ziomek

dr hab. Agnieszka Ziomek

Prof. nadzw. UEP – pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierownik Katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej, redaktor statystyczny czasopisma Rynek Pracy, zajmuje się problematyką sektorowej polityki gospodarczej i rynku pracy w wymiarze krajowym i regionalnym, oraz badaniem aktualnej sytuacji pracodawców, pracobiorców i dynamiki rozwoju gospodarki lokalnej, specjalista partnerstwa lokalnego.