PRELEGENCI

Marek Woźniak

Wojciech Kruk

Maciej Sytek

Adam Szejnfeld

Roman Błaszak

Piotr Nędzewicz

Artur Zimny

Beata Wieliczko

Marek Sawicki

Marcin Śmiglak

Michał Koczorowski

Piotr Łunkiewicz

Agnieszka Pawlicka

Radosław Rogalka

Grzegorz Leszczyński

Andrzej Łyko

Leszek Kaszuba

Michał Grabia

Krzysztof Otremba

Anna Andre

Jan Miller

Krzysztof Świerk

Mariusz Roga

Mateusz Kowalewski

Piotr Czerniejewski

Robert Andre

Robert Ligocki

Stanisław Jarecki

Piotr Korytkowski

Witold Nowak

Dariusz Bednarek

Romuald Antosik