PROGRAM

I Wielkopolskiego Kongresu Gospodarczego

I dzień – Poznań, 17 września 2018 r.

Sala sesyjna UMWW

9:00 - 9:30

REJESTRACJA

9:30 - 10:00

INAUGURACJA

Prezentacja filmu MARKA WIELKOPOLSKA

Wyzwania gospodarcze dla Wielkopolski, Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Wielkopolski Kongres Gospodarczy – nowa jakość w biznesie regionu, Wojciech Kruk – Przewodniczący WR 30

10:00 – 11:10

PANEL 1: ROZWÓJ GOSPODARCZY WIELKOPOLSKI – WYZWANIA

Organizator merytoryczny: Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa

Wykład wprowadzający: Wielkopolska 4.0
prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

EKSPERCI:
Maciej Sytek – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
Wojciech Kruk - Przewodniczący WR 30, Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr Andrzej Byrt – Międzynarodowe Targi Poznańskie, Wyższa Szkoła Bankowa
dr Andrzej Głowacki – Prezes DGA S.A.

Prezentacja filmu „i-Wielkopolska Innowacyjni dla Wielkopolski”

Tematyka:
– Strategia rozwoju Wielkopolski na najbliższą dekadę
– Globalne wyzwania gospodarki szansą dla Wielkopolski
– Nowoczesna gospodarka i przemysł 4.0
– Warunki wzrostu konkurencyjności Wielkopolski

11:10 - 12:20

PANEL 2: RYNEK PRACY

Organizator merytoryczny: Wielkopolski Związek Pracodawców „Lewiatan”

Wykład wprowadzający:
prof. dr hab. Józef Orczyk -  Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

EKSPERCI:
Jacek Kulik – Wiceprezydent Wielkopolskiego Związku Pracodawców „Lewiatan”
prof. dr hab. Józef Orczyk – Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy
Zbigniew Bachta - Prezes Zarządu Instytutu Technologii sp. z o.o. oraz Wiceprezes Zarządu Konrad sp. z o.o.
Kamila Wrocińska – Prezes Zarządu Milado Centrum Rozwoju Personalnego sp. z o.o.
Izabella Macionga – Członek Zarządu COROL sp. z o.o.
Krzysztof Pokrywka – Prezes Zarządu Transkap International sp. z o.o.

Tematyka:
– Jakiego pracownika potrzebuje wielkopolski przedsiębiorca? Jakiego pracodawcy poszukuje dzisiejszy pracownik?
– Wyzwania rynku pracy
– Czy niskie bezrobocie wstrzymuje / stymuluje inwestycje?
– Rozwój kadr dla Europy  / kształcenie ustawiczne

12:20 - 12:50

PRZERWA KAWOWA - NETWORKING

12:50 - 14:00

PANEL 3: EKSPANSJA

Organizator merytoryczny: Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji

Wykład wprowadzający: Kierunek: globalny biznes - szansa czy zagrożenie
prof. dr hab. Marian Gorynia - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

EKSPERCI:
prof. dr hab. Marian Gorynia - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Andrzej Łyko – Prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji
Jacek Wojciechowski - Prezes Zarządu Utal
Tadeusz Rak - Prezes Zarządu Spomasz Pleszew
Piotr Nowakowski - współwłaściciel Novol
Leszek Wojtasiak - Dyrektor Generalny Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

Tematyka:
– Gospodarka a eksport Wielkopolski (10 lat)
– Kierunek: globalny biznes
– Czy i dlaczego wielkopolskie przedsiębiorstwa z sektora MŚP winny rozwijać eksport?
– Czy wielkopolskie firmy z sektora MŚP potrzebują wsparcia w ekspansji zagranicznej?
– Czy warto promować Markę Wielkopolska?
– Czy już czas na Wielkopolskie FDI?
– Czy Wielkopolska może być aktorem na globalnym rynku?

14:00 – 15:00

LUNCH