PROGRAM

II Wielkopolskiego Kongresu Gospodarczego

I dzień - Konin, 23 września 2019 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

9:30 - 10:00

REJESTRACJA

10:00 - 10:30

INAUGURACJA

Wystąpienia organizatorów
Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Piotr Korytkowski – Prezydent Miasta Konina
Romuald Antosik – Burmistrz Miasta Turek
Wojciech Kruk – Przewodniczący Rady 30

10:30 – 11:30

PANEL 1: PROCESY MIGRACYJNE A RYNEK PRACY

Organizator merytoryczny: Konińska Izba Gospodarcza

Wykład wprowadzający: Procesy migracyjne w subregionie konińskim
dr hab. Artur Zimny – Prorektor ds. kształcenia PWSZ w Koninie

PANEL DYSKUSYJNY
Moderator: dr hab. Artur Zimny - Prorektor ds. kształcenia PWSZ w Koninie
Mariusz Roga - Dyrektor Oddziału Zamiejscowego w Koninie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Krzysztof Świerk - Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich
Witold Nowak – Wiceprezydent Miasta Konina
Władysław Kocaj – Wicestarosta Powiatu Konińskiego
Robert Ligocki – Agencja Pracy Tymczasowej Work & Benefit Sp. z o.o.
Piotr Czerniejewski - student

11:30 - 12:30

PANEL 2: SUKCESJA W BIZNESIE

Organizator merytoryczny: Turecka Izba Gospodarcza

Wykład wprowadzający: Czy unowocześniona sukcesja przedsiębiorstw może być narzędziem wzrostu społeczno-gospodarczego małych i średnich miast Wielkopolski?
Marek Sawicki - Prezes Tureckiej Izby Gospodarczej

PANEL DYSKUSYJNY:
Moderator: Marek Sawicki - Prezes Tureckiej Izby Gospodarczej

Mateusz Kowalewski – HORTIMEX PLUS  Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Antoni Karolak - EK Elektrokabel FABRYKA KABLI Karolak i synowie sp. z o.o.
Jan Miller - STOLTUR spółka jawna Jan i Marian Miller
Dariusz Bednarek- PPHU J&D Bednarek Spółka Jawna
Robert Andre - ANDRE ABRASIVE ARTICLES  Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Anna Andre - ANDRE ABRASIVE ARTICLES  Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

12:30 - 13:30

PANEL 3: TRANSFORMACJA REGIONU - SZANSA DLA BIZNESU

Organizator merytoryczny: Konińska Izba Gospodarcza

Wykład wprowadzający: Diagnoza aktualnych i przyszłych problemów subregionu konińskiego, związanych z koniecznością transformacji gospodarczej
Beata Wieliczko - konsultantka, trener biznesu, właścicielka VN Consulting

PANEL DYSKUSYJNY:
Moderator: Beata Wieliczko - konsultantka, trener biznesu, właścicielka VN Consulting

dr hab. inż. Krzysztof Otremba – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Karol Byczyk – Dyrektor ds. innowacji, projektów i nowych technologii w ELECTRIC Spółka z o.o.
Zygmunt Artwik – Wiceprezes Zarządu ZE PAK S.A.
Maciej Sytek - Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej
Stanisław Jarecki – Prezes Zarządu MPEC Konin

13:30 - 14:00

WARSZTATY TEMATYCZNE

Warsztaty odbywają się po zakończeniu panelu III i przeprowadzane są w trzech odrębnych salach.

Przeciwdziałanie trudnościom przedsiębiorstw w pozyskiwaniu wykwalifikowanej kadry pracowniczej – możliwości kształcenia dualnego w Polsce - Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie

Ekonomia (społeczna) dla MSP – korzyści ze współpracy z podmiotami ekonomii społecznej – Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, WOES

Warsztat poświęcony rekultywacji terenów pokopalnianych, OZE, wodór - prowadząca - prof. dr hab. inż. Mirosława Gilewska

14:00

LUNCH