PROGRAM

I Wielkopolskiego Kongresu Gospodarczego

II dzień – Piła, 18 września 2018 r.

siedziba DPS Gabionen Sp. z o.o. (Pomorska SSE Podstrefa Piła)

10:00 - 10:30

REJESTRACJA

10:30 - 10:45

INAUGURACJA

Wyzwania gospodarcze dla Wielkopolski widziane z subregionów
Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego – otwarcie wydarzenia
dr Mirosława Rutkowska-Krupka – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
dr inż. Piotr Głowski – Prezydent Miasta Piły

10:45 – 11:45

PANEL 1: ROZWÓJ GOSPODARCZY WIELKOPOLSKI – WYZWANIA

Organizator merytoryczny: Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa

Wykład wprowadzający: Wielkopolska 4.0
prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

EKSPERCI:
dr Mirosława Rutkowska-Krupka – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Wojciech Kruk – Przewodniczący WR 30, Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr inż. Piotr Głowski – Prezydent Miasta Piły
Zbigniew Ryczek – Prezes Asta Net SA

Prezentacja filmu MARKA WIELKOPOLSKA

Tematyka:
– Strategia rozwoju Wielkopolski na najbliższą dekadę
– Globalne wyzwania gospodarki szansą dla Wielkopolski
– Nowoczesna gospodarka i przemysł 4.0
– Warunki wzrostu konkurencyjności Wielkopolski
– Lokalne specjalizacje subregionu pilskiego

12:00 - 13:00

PANEL 2: INICJATYWY LOKALNE

Organizator merytoryczny: Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski

Wykład wprowadzający: inicjatywy subregionalne wspierające rozwój gospodarczy
prof. dr hab. Kazimierz Pająk – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

EKSPERCI:
prof. dr hab. Kazimierz Pająk – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
Beata Dudzińska – Wiceprezydent Miasta Piły
Grzegorz Marciniak – Prezes Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski
Tadeusz Dardas – Dyrektor Zakładu Komponentów Sygnify / Philips Lighting Poland
prof. dr hab. Waldemar Ratajczak – Nadnotecki Instytut Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pile
Przemysław Wojcieszak – Dyrektor ImProvia sp. z o.o.

Tematyka:
– Rozwój gospodarczy a zróżnicowanie wewnątrzregionalne województwa wielkopolskiego
– Lokalne specjalizacje subregionu
– Jakość przestrzeni, dostępne potencjały
– Deficyty lokalne i programy ich eliminacji

13:00 - 14:00

PANEL 3: RYNEK PRACY

Organizator merytoryczny: Wielkopolski Związek Pracodawców „Lewiatan” / IGPW

Wykład wprowadzający:
dr hab. Agnieszka Ziomek – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Kierownik Katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej

EKSPERCI:
Jacek Kulik – Wiceprezes Zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców „Lewiatan”
dr hab. Agnieszka Ziomek – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Kierownik Katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej
dr Paweł Dahlke – Prorektor PWSZ w Pile
Beata Morkowska-Krzciuk – HR Director Hydro Extrusion Poland sp. z o.o.
Agnieszka Ilnicka – Dyrektor HR THULE Group
Roman Pietruszka – Prezes Styromap sp. z o.o. sp.k.
Edmund Pilawski – Plastmet sp. z o.o spółka komandytowa
Jan Polcyn – Prezes Zarządu DORA METAL sp. z o.o.

Tematyka:
– Jakiego pracownika potrzebuje wielkopolski przedsiębiorca? Jakiego pracodawcy poszukuje dzisiejszy pracownik?
– Wyzwania rynku pracy
– Czy niskie bezrobocie wstrzymuje / stymuluje inwestycje?
– Rozwój kadr dla Europy / kształcenie ustawiczne
– Deficyty na rynku lokalnym
– Wsparcie oczekiwane od samorządu i urzędów

PRZERWA KAWOWA PERMANENTNA – NETWORKING

14:00 – 15:00

LUNCH