PROGRAM

II Wielkopolskiego Kongresu Gospodarczego

II dzień - Poznań, 25 września 2019 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

9:30 - 10:00

REJESTRACJA

10:00 - 10:15

Otwarcie drugiego dnia II Wielkopolskiego Kongresu Gospodarczego

Moderator: Maciej Stroiński - dziennikarz

Wystąpienia organizatorów
Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Wojciech Kruk – Przewodniczący Wielkopolskiej Rady Trzydziestu

10:15 - 10:30

Uroczystość wręczenia statuetek laureatom Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska. Innowacyjni dla Wielkopolski” edycja 2018

Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego

10:30 - 11:10

Informacja o przebiegu pierwszego dnia II Wielkopolskiego Kongresu Gospodarczego w Koninie (23.09.2019 r.) - prezentacja wizualna

Piotr Korytkowski - Prezydent Miasta Konina
Romuald Antosik - Burmistrz Miasta Turek

11:10 – 12:10

Panel dyskusyjny I

Organizator merytoryczny: Polska Izba Gospodarcza Importerów Eksporterów i Kooperacji, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie

„Czwarta rewolucja przemysłowa – implikacje dla społeczeństwa i biznesu”

Wykład wprowadzający:
dr inż. Michał Grabia – Instytut Logistyki i Magazynowania

PANEL DYSKUSYJNY
Andrzej Łyko – Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji,
Leszek Kaszuba – Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie,
Roman Błaszak – MARO
Agnieszka Pawlicka – Fol-Gos Sp. z o.o.
dr inż. Michał Grabia – Instytut Logistyki i Magazynowania
dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

12:10 - 12:30

PRZERWA KAWOWA

12:30 - 13:30

Panel dyskusyjny II

Organizator merytoryczny: Poznański Park Naukowo-Technologiczny

„Stan obecny i perspektywy rozwoju działalności badawczo-rozwojowej wielopolskich przedsiębiorstw”

Wykład wprowadzający: 
Piotr Nędzewicz – Poznański Park Naukowo-Technologiczny

PANEL DYSKUSYJNY:
Adam Szejnfeld - b. Wiceminister Gospodarki
dr Marcin Śmiglak – Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Innosil sp. z o.o.
Radosław Rogalka - Solar Networks sp. z o.o.
Piotr Łunkiewicz  - Symbio Media Group sp. z o.o.
Michał Koczorowski - Reha Sport Clinic sp. z o.o.
Piotr Nędzewicz - Poznański Park Naukowo-Technologiczny

13:30 - 14:15

Dyskusja i podsumowanie obrad II Wielkopolskiego Kongresu Gospodarczego

Wojciech Kruk – Przewodniczący Wielkopolskiej Rady Trzydziestu
Andrzej Łyko - Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji
Roman Byczyk - Konińska Izba Gospodarcza
Leszek Kaszuba - Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie

14:15

LUNCH / NETWORKING